zawieszony sznur lyrics – kat

człekowstręt tryska z mych ust
– parszywy kraj.
mdląca woń martwej izby bije złem.
spluwam, rzygam, zdycham.

rodny skurcz.
już wtedy miąłem zginąć.
pierwsza usłyszana baśń brzmiała jak pośmiertny dzwon.
ropa lała mi się z ucha.

nieczuły leżę odurzony snem.
a tam za murem zawieszony sznur.

węże czarnych myśli tańczą w nerwosplotach.
…kiedy już odejdę.
nie chce, aby krzyż deptał po moim sercu,
nie chce by ktoś po mnie płakał.

nieczuły leżę odurzony snem.
a tam za murem zawieszony sznur.

buntownika zawleczono na podwórze.
“kat wiązał mu ręce,
więzień patrzał na kapłana,
paplającego coś o miłości i zbawieniu,
odsunął go i wszedł na schodek,
który poderwano mu z pod nóg.”

/ kat lyrics