wonderful christmastime lyrics – barenaked ladies

[instrumental]

happy birthday to you
happy birthday to you
happy birthday, dear jesus
happy birthday to you

/ barenaked ladies lyrics