te fa’ male lyrics – daniele bianco

nu pu? asc? cu nat sol p’ pruva’ nun ? accussi’ ca tu to pu? scurda’chill ? stat semb nnammurat e te tu o saje buon cuant mal fa nun te fa prumesse si nun e mantenn ? convint ? sta’ cu tte’ p tutt a vita…
te fa’ male pur quanne ce faje ammore pecch? tu nun ti si’ maj spugliat over quann t’accerezz nun ? a stessa cos e vuliss sta cu chill nata vot o vuliss fa c*ntent ma p’ te nu cagn nient pecche’ o’ cor tuoje nun se fa’ c*mmanna’ ma staser staj penzann ch’? sbagliat pecche’ pur tu e pruvat e stessi cos nun pazzia’ che sentiment pecche’ ossaje ca so’ important si te chiamme nun te fa ven? a piglia’.
quanne a guard n’facc ? brtt a v’rita’ ma na bucie nun te mo mai salva’ c*nt e lacrim ca spezzen ? parol pecche’ ossaje ca ta spezzat pur o’ cor…
te fa’ male pur quanne ce faje ammore pecch? tu nun ti si’ maj spugliat over quann t’accerezz nun ? a stessa cos e vuliss sta cu chill nata vot o vuliss fa c*ntent ma p’ te nu cagn nient pecche’ o’ cor tuoje nun se fa’ c*mmanna’ ma staser staj penzann ch’? sbagliat pecche’ pur tu e pruvat e stessi cos nun pazzia’ che sentiment pecche’ ossaje ca so’ important si te chiamme nun te fa ven? a piglia’…
si te chiamme nun te fa ven? a piglia’

(grazie a kika per questo testo)

/ daniele bianco lyrics