slottet i det fjerne lyrics – darkthrone

kan du øyne slottet i det fjerne
og dets lystige, skralende fest
par som danser, par som ler
par som svømmer i uakstom synd

og under den sol som de sorte tilber
feirer de nyår med festing og tull
en skammelig synd som guder anser
som åndelig makkverk fra de svakes hull

og hullene er graver
som bare er for dem
med åndelige nåler
som for alltid …
vil pine alle lem

kan du øyne slottet i det fjerne
fra din mørke, grimme hule
så kan du hate i tusen år
fryde deg over smerten de får

/ darkthrone lyrics