skjebnevette lyrics – khold

lys som blafrer mellom grener
viser vetten til din stue.
tråkket sti og h*llestener.
vetten lar seg aldri kue.

vetten maner angst til dyra.
legger redsel på en tram.
lar en jeger dø i myra.
holder ondskapen vel fram.

med din ild som åpen flamme
lokker du den til ditt hjem.
han lar død og sykdom ramme.
gir deg pestens varme klem.

først vil vetten se deg danse
i din flammes iltre glans.
vetten lar deg uvisst stanse.
røver deg fra livets sans.

/ khold lyrics