ragnarok lyrics – forlorn

austpe satt den gamle
i jernskogen
og f�dteder
fenris unger,
av alle disse
skal en komme
i trollham
og tyne sola,
garm gj�rkraftig
ved gnipah*ller,
lenken slitner,
l�s farer ulven,
eldgamle frasagn
og framtid vet jed,
ser ragnarok koome
for kampguder.
bror skal gi sin bror
sbaneser i kamapen,
s�skenbarnskal
slite blodsbend,
hardt et det i heimen,
hor skal re der,
�kstid, sverdtid

sjkold blir splintret,

[refrain:]
sola svartner
jord stiger i hav,
fra himmelen kverver
klare stjerner.

[refrain]

vindtid, vargtid
f�rverden ger under,
ingen skener en annens liv

ygg-drasil ster,
men det eldgamle treet
jamrer skjelvende,
jotnen l�ses.

/ forlorn lyrics