jigga man bootleg lyrics – dj green lantern

jigga
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
jigga
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?


bounce bounce i i
bounce bounce bounce

balling balling ba-ba-balling
they ain’t get it right.

who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?

jigga
you heard the name…
balling balling balling…
b*tches
eating your… attention
jigga
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
jigga
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?

back on the block

and then we got the hustling, hu-hustling
hu-hustling
text flight

bounce bounce
pall the…
jigga
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
jigga
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?
who i’m rolling with it? who i’m, who i’m rolling with it?

/ dj green lantern lyrics