jedina si, jedina lyrics – deen

ja bit æu tvoj
jer jedina si za mene
nema takvih to znaš
što mogu da te zamjene

ja bit æu tvoj
jer s tobom sam drugaèiji
a sve do tebe bio sam
i nièiji i svaèiji

samo ti si
meni vjerovala
i ruku dala kad sam padao
ti si bila
bila i ostala
sve ono èemu sam se nadao

jedina si, jedina
naš je susret bio sudbina
jedina si, jedina
sve su druge laž
ti si istina

/ deen lyrics