ja just du ska va gla lyrics – magnus uggla

glider in på ett diskotek
inne i dimman å klar för lek
hej hej vart ska du gå
säg säg ska du med på
cool å nattligt liv e min livsstil

men hon n*bbar ganska kallt
e ja kanske inte tillräckligt salt
så ja glider runt in på haket
kollar spanar fluktar vaket
cool å nattligt liv e min livsstil
ja just du ska va gla att just du
får va med mej i kväll
känn dig lyckad känn dig träffad
första priset me mej ikväll

hittar ingen nattkamrat
rycker tag i ett as desperat
hej hej vart ska du gå
säg säg ska du med på
cool å nattligt liv e min livsstil

men hon n*bbar också ganska kallt
att bli n*bbad av ett as
e väl värst av allt
så ja glider trumpet hem genom stan
å försöker på nytt i morgonda på
cool å nattligt liv e min livsstil

ja just du ska va gla att just du
får va med mej i kväll
känn dig lyckad känn dig träffad
första priset me mej ikväll

/ magnus uggla lyrics