heyecanliyim lyrics – burak kut

lyrics: aþkýn tuna
music: feyyaz kuruþ
bana baktýðýn an
ateþler yakmadýn mý
bin bir iþveyle sen
sevdaya atmadýn mý
ýþte seni sevmiþim
sana gönül vermiþim
aþýðým demek için
hep seni beklemiþim
heyecanlýyým daha yolun baþýndayým
hep yanýmda ol aþkýna sevdalýyým
heyecanlýyým daha yolun baþýndayým
hep yanýmda ol sanki bir rüyadayým.
ben de sana vurgunum
deli gibi tutkunum
öyle çok sevdim seni
sensin mutluluðum

/ burak kut lyrics