hafanana lyrics – boney nem

originally performed by afric simone

bunu buni bunadi – hafanana

amara kukarella – shalala

hey! votki yuda yuda

bununu – hafanana

votki yudi, votki yuda yuda

buna buna nauena!

/ boney nem lyrics