govinda lyrics – kula shaker

govinda jaya jaya,
gopala jaya jaya
radha-ramanahari
govinda jaya jaya

govinda jaya jaya,
gopala jaya jaya
radha-ramanahari
govinda jaya jaya

govinda ram janakhada,
gopala

govinda jaya jaya,
gopala jaya jaya
radha-ramanahari
govinda jaya jaya

govinda jaya jaya,
gopala jaya jaya
radha-ramanahari
govinda jaya jaya

nrsingadeva jaya nrsingadeva (nrsingadeva)
nrsingadeva jaya nrsingadeva (nrsingadeva)
nrsingadeva jaya nrsingadeva (nrsingadeva)
nrsingadeva

govinda jaya jaya,
gopala jaya jaya
radha-ramanahari
govinda jaya jaya

govinda jaya jaya,
gopala jaya jaya
radha-ramanahari
govinda jaya jaya

(ooh, ooh, ooh) gaura gaura gaura hari,
(ooh, ooh, ooh) gaura hari,
(ooh, ooh, ooh) prabhupda, yeah,
(ooh, ooh, ooh) prabhupda, yeah, no, no,

govindam

/ kula shaker lyrics