gitti gider lyrics – demir demirkan

zamanla tanýrsýn insanlarý
yiter hayallerin birer birer
gerçeði görüp
nefreti tadarsýn zamanla
günler geçer saymazsýn
sonu yokmuþ gibi yaþarsýn
geceler mezar olur dalarsýn uykuya

nefes al nefes ver
nefes al nefes ver
nefes al nefes ver
gün olur her þey biter

bu adam gitti gider
yorgun argýn
usulca buradan göçer
kýrgýn üzgün
bu adam gitti gider
yorgun argýn
usulca buradan göçer

çocukken kurduðun hayaller
tükenir gider birer birer
ne bir umut kalýr
ne de keyif zamanla
eskiyen bir saat gibi
ayný yönde dönüp duran
yirmi dört saatte bir vuran ayný noktaya

nefes al nefes ver
nefes al nefes ver
nefes al nefes ver
gün olur her þey biter

bu adam gitti gider
yorgun argýn
usulca buradan göçer
kýrgýn üzgün
bu adam gitti gider
yorgun argýn
usulca buradan göçer

/ demir demirkan lyrics