gift from heaven lyrics – godflesh

i am nothing
i am love
i am hate
hate my love
love my hate
i am empty
but i’m hopeful
i can see
and i’m fearful
i am nothing
feel like everything
i am scared
empty
empty
empty
empty…

/ godflesh lyrics