deilig er jorden lyrics – oslo gospel choir

deilig er jorden
prektig er guds himmel
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
gjennom de f*gre riker på jorden
går vi til paradis med sang

tider skal komme
tider skal henrulle
slekt skal følge slekters gang
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade prilgrimssang

englene sang den
først for markens hyrder
skjønt fra sjel til sjel det lød
fred over jorden
menneske fryd deg!
oss er en evig frelser født!

/ oslo gospel choir lyrics