dedicum palachovym lyrics – kryl karel

milion slepých očí, na erbu hlava hadí,
jež, hledíc do měsíce, bezhlesou píseň vyje,
nad městem rytíř-kočí slepého koně hladí
a dole hoří svíce z dantovy komedie.

r: kaple má okna klenutá a křížem hlásá lásku,
ústa jsou řevem zalknutá a nevydají hlásku,
květiny strachu, věnce lží,
a místo slzí tence mží
na zvratky na obrázku

ráno, jež nenastane, nadarmo čeká žlutou,
vavříny do omáčky a slza na lafetě,
ze země netvor vstane, jenž s tváří nepohnutou,
seznav, jak vraždit ptáčky, plamenem obejme tě.

r: + na zvratky na obrázku,
na zvratky na obrázku …

/ kryl karel lyrics