czas zemsty lyrics – kat

z gêbi ran
wa blasku hord
idzie czarny król
abadon
nad nim krg siedmiu gów
sprzêga czarci gniew
wa pomieñ

i stan smok
przed majic rodziæ niewiast
aeby, skoro porodzi
poreæ ja
dzieciê
jego raj

z gêbi ran
z chaszcz i nor
zemsty nadszed czas
i przemoc
Œmieræ za pacz
pacz za œmieræ
Œmieræ za diaba krew przelan

i porodzia tyrana
z elaznym berem
lecz porwa go bóg
spod zêbów wyzwoliciela
wzniós abadon stary miecz
plun wa piach
– wojna psie!

ognisty diament spad
i lud w obawie uklky
wraz z nim potomstwo jej
– zemst pomieñ i bat!
p³omieñ i bat!
czarna postaæ rozdaje œmieræ
Œmieræ i pacz
Œmieræ i pacz
czarne widmo rozpala miecz
Œmieræ i pacz
Œmieræ i pacz
czarne widmo rozpala miecz
Œmieræ i pacz
Œmieræ i pacz
czarne widmo kieruje miecz
w niebo
Œmieræ i pacz
Œmieræ i pacz
zemsta piekie³ dope³nia siê

/ kat lyrics