cum ‘ur n’aire lyrics – runrig

tha na geòidh ag èirigh bho’n a mhachair
tha na h-uain a ruith ‘s leum air cùl na h-achadh
‘s tha thusa nisd na d’ chall ‘s bhaile
ach na fairich gu bràth nad aonar ann

cùm ur, cùm ur, cùm ur n-aire
air an iar ‘s air an àit’ a dh’fhàg sibh
‘s cuimhnich, cuimhnich gu robh agaibh
dualchas àraid agus luachmhor ann.

tha na soills’ oidhch’ nisd nad choinneamh
‘s tha a’ ghealach nisd gach dath ‘s gach seòrsa
ach na coimhead ach le aon sùil oirre
‘s mu fàg iad mealltadh dall thu

cùm ur, cùm ur, cùm ur n-aire
air an iar ‘s air an àit’ a dh’fhàg sibh
‘s cuimhnich, cuimhnich gu robh agaibh
dualchas àraid agus luachmhor ann.

/ runrig lyrics