cnoc na feille lyrics – runrig

gun dragh gun d’chuir e an t-eagal oirnn
solus cnoc na fèille
hoginn oro horo illean horo eile

bha feadhainn ann a chunnaic e
‘s càch ag inns’ nam breugan
hoginn oro horo illean horo eile

ach muinntir an dà shealladh
chitheadh iadsan co-dhiù e
hoginn oro horo illean horo eile

hoginn o, hoginn o, horo horo illean
hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

tha lach is gèadh is curracag
nan caraidean air a’ mhachaire
hoginn oro horo illean horo eile

tha feannag air a crochadh suas
ceangailt le ròpa
hoginn oro horo illean horo eile

tha coineanach ‘sa ghainmheach
ne sheasamh, abair urchaire
hoginn oro horo illean horo eile

hoginn o, hoginn o, horo horo illean
hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

gun dragh gun d’chuir e an t-eagal oirnn
solus cnoc na fèille
hoginn oro horo illean horo eile

bha feadhainn ann a chunnaic e
‘s càch ag inns’ nam breugan
hoginn oro horo illean horo eile

ach muinntir an dà shealladh
chitheadh iadsan co-dhiù e
hoginn oro horo illean horo eile

hoginn o, hoginn o, horo horo illean
hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

hoginn o, hoginn o, horo horo illean
hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

/ runrig lyrics