bangsaku lyrics – st12

ada satu yang hilang dari negeriku
tak seperti dahulu saling bersatu
ada yang tlah berubah dari bangsaku
hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku

perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau tak saling bersatu
perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau tak saling bersatu

ada satu yang hilang dari negeriku
tak seperti dahulu saling bersatu
ada yang tlah berubah dari bangsaku
tlah hilang kasih sayang itu menyakitkanku

perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau tak saling bersatu
perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau sulit tuk bersatu

[narasi]
mau dibawa kemana negeriku
mau dimana kemana bangsaku
tetaplah maju bangsaku
teruslah maju bangsaku
teruslah bertahan negeriku
dan tetap indah seperti dulu

perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau tak saling bersatu
perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau tak saling bersatu

perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau tak saling bersatu
perc*ma ada cinta kalau tuk bertengkar terus
perc*ma ada rindu kalau sulit tuk bersatu

ada satu yang hilang dari negeriku
tak seperti dahulu itu menyakitkanku

/ st12 lyrics