balada selawat lyrics – raihan

sallallahuala muhammad
sallallahualaiwasalam
(ulang 2x)

thola\’al badru \’alayna.
min-tsaniyyatil wada\’
wajabasy syukru \’alayna.
ma da\’a lillahi da\’

sallallahuala muhammad
sallallahualaiwasalam
(ulang 2x)

ayyuhal mab\’u-tsu fiina.
ji\’ta bil amril mutho\’
anta ghow-tsuna jami\’a.
ya mujammalath thiba\’

sallallahuala muhammad
sallallahualaiwasalam
(ulang 2x)

antashamsyul antabadarrun
antanurulfauka’nurin
(2x)

antaiksi nurwagh’ani
antamis’bah hussudurrin
(2x)

sallallahuala muhammad
sallallahualaiwasalam
(ulang)

/ raihan lyrics