atlantis lyrics – kryl karel

1. z rozmlcenho kostela v krabici s kusem mdla
pinesl jsem si andla, polmali mu kdla,
dval se na m oddan, j ml jsem trochu trmu,
tak vtiskl jsem mu do dlan lahviku od parfmu.
r: a proto, prosm, v mi, chtl jsem ho? dat,
aby mi mezi dvemi pomohl hdat,
co m ek a nemine, co m ek a nemine.
2. pak hldali jsme oblohu, pozorujce ptky,
debatujce o bohu a hran na vojky,
do tve jsem mu nevidl, pokou? el se ji schovat,
to asi ptkm zvidl,? e mohou poletovat.
r:
3. kdy? novinky mi sdloval u okna do lo? nice,
j kdla jsem mu ukoval z mosazn nbojnice,
a tak jsem pozbyl andla, on oknem odletl mi,
v? ak ptel pr mi udl novho z moj helmy.
r:

/ kryl karel lyrics